LBZS

LBZS players

  • Fonte, Xingyu Lai
  • xiaofu, Yongfu Zhuang
  • Ms, Yongjie Yang
  • 小哑巴,
  • EX, Liu Shaojun
  • CatYou, Xiaolei Tang
  • Irving, Jiang Li

About LBZS

LBZS is a esport team competing in Dota 2

team